Vrácení zboží ve 14 denní době

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČ.

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Jiří Borecký, obchodní název Smartelektro.cz („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží poskytuje kupujícímu - spotřebiteli možnost, aby se mohl se zbožím důkladně seznámit a vyzkoušet tak, jako by si ho kupoval v kamenné prodejně. Zboží tedy nesmí vykazovat známky běžného používání. 

Po důkladné kontrole vráceného zboží a započtení případných nákladu vzniklých z důsledku snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno tím, že spotřebitel se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zašle Společnost peníze na bankovní účet spotřebitele nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Vrácené zboží je nutno důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Před odesláním je nutno zboží uvést do původního stavu, předejdete snížení vrácené částky o náklady vzniklé z důsledku snížení hodnoty zboží vynaložené k uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou individuální a jsou naúčtovány zákazníkovi. Tyto náklady mohou u již použitého výrobku teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „nedostupné“ a v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Postup při vrácení zboží:

1. Nepoužité a nepoškozené zboží vložte do krabice, přiložte fakturu a odstoupení od smlouvy

2. Krabici řádně zabalte, aby nedošlo k poškození zboží a zašlete na adresu Smartelektro.cz, Masarykova 234, 250 88 Čelákovice

Internetový obchod: Smartelektro.cz
 Společnost: Jiří Borecký
 Se sídlem: Masarykova 234, 250 88 Čelákovice
 IČ: 45114277     DIČ: CZ6110140652
 E-mailová adresa: info@smartelektro.cz 
 Telefonní číslo: 326 991 512, 733 417 010

 

 

Potřebujete poradit? 

Jsme tu pro Vás 

PO – PÁ 9:00 až 21:00 hodin   SO 9:00 až 21:00 hodin  

Podrobný kontakt

tel. +420 733 417 010  nebo +420 326 991 512

email: info@smartelektro.cz