Vrácení zboží ve 14 denní době

Jak postupovat, jestli-že nejste  se zbožím spokojen v zákonné 14denní  lhůtě? 

Právo odstoupit od smlouvy

Dle občanského zákoníku platného od 1.1.2014 máte jako spotřebitel právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů(nikoliv pracovních) od data převzetí zboží. Právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží máte proto, abyste si zboží mohl důkladně prohlédnout a vyzkoušet tak, jako byste si ho kupoval v kamenné prodejně. Zboží tedy nesmíte používat.

V případě, že jste zakoupil zboží s uvedením IČ na dokladu (podnikatelská činnost) právo na odstoupení nevzniká.   

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího společnost Smartelektro.cz nejlépe písemně na e-mail:  reklamace.smart@seznam.cz a uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu platbu za zboží, kterou jsme od Vás obdrželi. Vrácení platby je podmíněno zasláním zboží na naší adresu. Po důkladné kontrole vráceného zboží a započtení případných nákladu vzniklých z důsledku snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno tím, že spotřebitel se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, Vám zašleme peníze na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení. Vrácené zboží je nutno důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Před odesláním je nutno zboží uvést do původního stavu, předejdete snížení vrácené částky o náklady vzniklé z důsledku snížení hodnoty zboží vynaložené k uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou individuální a jsou naúčtovány zákazníkovi. Tyto náklady mohou u již použitého výrobku teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Postup při vrácení zboží:

1. Nepoužité a nepoškozené zboží vložte do krabice, přiložte fakturu a odstoupení od smlouvy

2. Krabici řádně zabalte, aby nedošlo k poškození zboží

                 

Internetový obchod: Smartelektro.cz
 Společnost: Jiří Borecký
 Se sídlem: Masarykova 234, 250 88 Čelákovice
 IČ: 45114277     DIČ: CZ6110140652
 E-mailová adresa: info@smartelektro.cz 
 Telefonní číslo: 326 991 512, 733 417 010

 

 

Potřebujete poradit? 

Jsme tu pro Vás 

PO – PÁ 9:00 až 21:00 hodin   SO 9:00 až 21:00 hodin  

Podrobný kontakt

tel. +420 733 417 010  nebo +420 326 991 512

email: info@smartelektro.cz