Reklamační řád

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jiří Borecký, IČ45114277, DIČ6110140652 se sídlem Masarykova 234, 25088 Čelákovice (dále jen „prodávající“ ), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti Jiří Borecký(Smartelektro.cz).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti Jiří Borecký(Smartelektro.cz) potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

REKLAMACE ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

V případě reklamace doporučujeme využít z důvodu nejrychlejšího řešení, reklamování zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na internetových stránkách výrobce , v návodu, který je přiložen u zboží, nebo v záručním listě, pokud je k výrobku přiložen. Pokud se jedná o větší spotřebiče např.chladnička, pračka, apod. je nejlepší spojit se s pracovníky příslušného servisu nejdříve telefonicky a servis následně vyšle technika přímo k vám domů. U oprávněných reklamací za tyto služby neplatíte žádné poplatky. V případe, že jste nenašli autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit těmito způsoby způsoby: osobně na naší prodejně nebo zasláním zboží nejlevnějším možným způsobem na adresu: Smartelektro.cz, Masarykova 234, 25088 Čelákovice.  

Společně se zbožím doložte či zašlete doklad o koupi zboží a popis závady. Doklad o koupi s vyznačeným datem prodeje je důkazem o oprávněnosti záruční opravy.

Zboží je dobré zaslat nejlépe v originálním obalu, jen tak nejlépe předejdete jeho dalšímu poškození během přepravy. Samozřejmě můžete zboží zaslat též v neoriginálním obalu, ale vždy zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

O průběhu celé reklamace budete informováni e-maily. Budete upozorněni e-maily, že Vaše reklamace byla přijata , že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace v záruční době bude vyřízena ve 30 denní lhůtě, pokud jste konečný spotřebitel. Lhůta začíná běžet od okamžiku převzetí reklamovaného zboží na naší provozovně či v autorizovaném servisu společně s dokladem nebo potvrzením o koupi reklamovaného výrobku..

Pokud smlouva byla uzavřena na základě obchodního zákoníku, tato lhůta odpadá, ale i přesto se snažíme držet 30 denní dobu. 

Pokud bude vaše reklamace shledána jako oprávněná, náleží Vám dle občanského zákoníku proplacení účelně vynaložených nákladů, což znamená proplacení nejlevnějšího možného způsobu dopravy reklamovaného výrobku na naší adresu.

Jak postupovat v případě neopravitelné závady

Jestli-že je zboží neopravitelné, máte v rukou vyjádření servisního střediska o neopravitelnosti či o nerentabilitě opravy a jste servisem odkázáni na prodejce, zašlete na naší adresu opravný list poštou nebo elektronicky. List musí vždy obsahovat text o neopravitelnosti. Jakmile obdržíme dokumenty, tyto posoudíme a budeme Vás kontaktovat s řešením. Zde si můžete vybrat zda budete vyžadovat vrácení peněz, či výměnu zboží za nové či podobné zboží. Pokud servis hovoří o neopravitelnosti, vždy trvejte na záznamu tohoto vyjádření do opravného listu.

Vyhnete se pozdějším problémům s uplatněním nároku na výměnu či vrácení peněz. 

Vrácení peněz

Po kladném posouzení z autorizovaného servisu Vám vyplatíme po předchozí domluvě částku na naší prodejně nebo pošleme částku na Váš účet.

Reklamace skryté vady převzatého zboží od dopravce

Při přebírání zásilky si zkontrolujte spolu s dopravcem stav zásilky, počet balíků, neporušenost pásky.

V případě jakékoliv nesrovnalosti zásilku nepřebírejte, zejména pokud je obal zjevně poškozen.

Jestli-že po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušen, prosíme neprodleně informujte o této skutečnosti do dvou pracovních dnů dopravce, který Vám poskytne další informace. Zároveň nás neprodleně informujte na  reklamace.smart@seznam.cz . V případě doručení Českou poštou, je nutné poškození oznámit osobně do dvou dnů na jakékoliv pobočce České pošty. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat původní neporušený obal, který je hlavním důkazem neporušenosti zásilky při převzetí. 

V případě neoznámení poškození ve stanovené lhůtě nebo nedodržení postupu při přebírání zásilky nemůže být reklamace uznána.

 

Potřebujete poradit?  

Jsme tu pro Vás PO – PÁ 9:00 až 21:00 hodin  

SO 9:00 až 21:00 hodin  

Podrobný kontakt 

 infolinka : info@smartelektro.cz

reklamace: reklamace.smart@seznam.cz