Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jiří Borecký, IČ45114277, DIČ6110140652 se sídlem Masarykova 234, 25088 Čelákovice (dále jen „prodávající“ ), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti Jiří Borecký(Smartelektro.cz).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti Jiří Borecký(Smartelektro.cz) potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

REKLAMACE ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

V případě reklamace doporučujeme využít z důvodu nejrychlejšího řešení, reklamování zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na internetových stránkách výrobce,na stránkách http://www.najdiservis.cz/v návodu, který je přiložen u zboží, nebo v záručním listě, pokud je k výrobku přiložen. Pokud se jedná o větší spotřebiče např.chladnička, pračka, apod. je nejlepší spojit se s pracovníky příslušného servisu nejdříve telefonicky a servis následně vyšle technika přímo k vám domů. U oprávněných reklamací za tyto služby neplatíte žádné poplatky. V případe, že jste nenašli autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby, a to osobně na naší prodejně a nebo zaslat zboží na na níže uvedenou adresu: Smartelektro.cz, Masarykova 234, 25088 Čelákovice

Společně se zbožím doložte či zašlete doklad o koupi zboží a popis závady. Doklad o koupi s vyznačeným datem prodeje je důkazem o oprávněnosti záruční opravy.

Zboží je dobré zaslat nejlépe v originálním obalu, jen tak nejlépe předejdete jeho dalšímu poškození během přepravy. Samozřejmě můžete zboží zaslat též v neoriginálním obalu, ale vždy zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

O průběhu celé reklamace budete informováni e-maily. Budete upozorněni e-maily, že Vaše reklamace byla přijata , že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace v záruční době bude vyřízena ve 30 denní lhůtě, pokud jste konečný spotřebitel. Lhůta začíná běžet od okamžiku převzetí reklamovaného zboží na naší provozovně či v autorizovaném servisu společně s dokladem nebo potvrzením o koupi reklamovaného výrobku..

Pokud smlouva byla uzavřena na základě obchodního zákoníku, tato lhůta odpadá, ale i přesto se snažíme držet 30 denní dobu. 

Jak postupovat v případě neopravitelné závady

Jestli-že je zboží neopravitelné, máte v rukou vyjádření servisního střediska o neopravitelnosti či o nerentabilitě opravy a jste servisem odkázáni na prodejce, zašlete na naší adresu opravný list poštou nebo elektronicky. List musí vždy obsahovat text o neopravitelnosti. Jakmile obdržíme dokumenty,tyto posoudíme a budeme Vás kontaktovat s řešením. Zde si můžete vybrat zda budete vyžadovat vrácení peněz, či výměnu zboží za nové či podobné zboží. Pokud servis hovoří o neopravitelnosti, vždy trvejte na záznamu tohoto vyjádření do opravného listu.

Vyhnete se pozdějším problémům s uplatněním nároku na výměnu či vrácení peněz. 

Vrácení peněz

Po kladném posouzení z autorizovaného servisu Vám vyplatíme po předchozí domluvě částku na naší prodejně nebo pošleme částku na Váš účet.

Reklamace skryté vady převzatého zboží od dopravce

Při přebírání zásilky si zkontrolujte spolu s dopravcem stav zásilky, počet balíků, neporušenost pásky.

V případě jakékoliv nesrovnalosti zásilku nepřebírejte, zejména pokud je obal zjevně poškozen.

Jestli-že po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušen, prosíme neprodleně informujte o této skutečnosti do 2 pracovních dnů dopravce, který Vám poskytne další informace. Zároveň nás neprodleně informujte na  reklamace.smart@seznam.cz nebo na tel.  +420 326 991 541. V případě doručení Českou poštou, je nutné poškození oznámit osobně v den doručení na jakékoliv pobočce České pošty. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat původní neporušený obal, který je hlavním důkazem neporušenosti zásilky při převzetí. 

V případě neoznámení poškození ve stanovené lhůtě nebo nedodržení postupu při přebírání zásilky nemůže být reklamace uznána.

 

Potřebujete poradit?  

Jsme tu pro Vás PO – PÁ 9:00 až 21:00 hodin  

SO 9:00 až 21:00 hodin  

Podrobný kontakt 

tel. +420 733 423 489 nebo 326 991 512 

infolinka : info@smartelektro.cz

reklamace: reklamace.smart@seznam.cz